Åter till Handbok

FIX gitarr

av Paul Guy

© Paul Guy 2001 - 2006

Detta är en redigerad sammanslagning av material från mina FIX-kolumner i FUZZ nrs 10/01, 2/04, 3/04


STRÄNGPÅSÄTTNING

Stål. & bronsträngar

Vintage Tele & Strat

Nylonsträngar

Jag har haft gitarrer i verkstaden där det har tagit mig 20 - 25 minuter bara att avlägsna strängar som har knytits fast eller trätts genom stämskruvshålen fyra-fem gånger av någon misslyckad matros eller pojkscout. Bilden under visar ett perfekt exemplar! Instrumentets ägare klagade på att gitarren var svårstämd, och höll inte stämningen heller.

Här är samma gitarr med nya strängar påsatta.

Gissa om den är lättare att stämma nu, och håller stämningen bättre, utan det där ormboet på skallen. För att inte nämna skönare att hantera.

Det kan finnas många anledningar till att en gitarr tappar stämningen, eller stämmer ur sig när man använder svajarmen. Den kanske vanligaste boven av alla är dock felpåsatta strängar - med antingen för få varv runt stämskruvarna, eller med alldeles för många.

Sistnämnda problemet spelar förstås knappast roll om man har låsbar översadel, men det kan nog vara värt att låra sig sätta på strängarna rätt ändå, om man inte tänker inskränka sig till att endast spela på Floyd-försatte gitarrer i hela sitt liv... Strängar behöver aldrig lindas fler än två-tre varv runt axeln, och träs fler än en gång genom hålet, för att sitta fast.

På guror med flytande svaj undviker jag som pesten att ta bort alla sex strängar samtidigt, om inte jag måste av annan anledning. Byter man en sträng i taget sparar man åtskillig stämnings-tid, då svjafjädrarna ger med sig bara litegrann när en sträng saknas, och man får den nya strängen upp till pitch lätt och snabbt. Tar man bort alla sex samtidigt är det ett evigt stämmande innan ett helt nytt strängset balanserar med fjädrarna.


STÅL- & BRONSSTRÄNGAR

Jag brukar alltid börja med att vrida de ospunna strängarnas stämskruvar så att hålen är parallella med halsen. Ospunna strängar träs genom stämskruvshålen från bortre sidan sett från kroppen, och dras åt lagom hårt för att lämna tillräckligt med "slack" i strängen för ett eller ett par varv runt axeln.

Ta sedan strängändan runt axeln på *motsatta* sidan (i ett bakvänt ”S”) och bak under sig själv, dra åt, böj upp den tvärt, stäm den och klippa av "svansen".

Strängen ”låser sig själv” mot stämskruvsaxeln.

De spunna strängarnas stämskruvar vridas med hålen i 90 graders vinkel mot halsen. Strängarna lindas runt stämskruvsaxlarna ett varv (håll strängen spänd) och strängändan träs sedan genom hålet ÖVER sig själv på ingångssidan och MELLAN varven på utgångssidan.

Dra åt strängändan så tajt du orkar - en tång underlättar - och böj upp den tvärt.

Stäm strängen och klipp av den överflödiga biten. Man kan även låsa de spunna strängarna på samma sätt som de ospunna, men jag har aldrig funnit det nödvändigt.

En fördel med att sätta fast strängarna med lite omsorg är att det går oändligt mycket snabbare att byta dom när man slipper knyta upp en Gordisk knop vid varje stämskruv.

Det lättaste sättet att slippa allt bök med strängpåsättningen är att installera låsbara stämskruvar. Tillsammans med en välgjord översadel kan låsbara stämskruvar fungera nästan lika bra som en låssadel vad gäller att hålla stämningen efter svajbruk. (Dock inte på Gibson- eller hockeyklubba-huvuden.) Poängen med läsbara stämskruvar är att man slipper alla varven runt stämskruvsaxeln som kan haka upp sig eller kärva mot varandra och mot axeln. Det är därför ett stort misstag att linda strängar mer än ett halvt varv runt låsbara stämskruvar!

Till top


Vintage-stil Safe-T-Post stämskruvar

Om man har en Strata eller Tele med vintage-stil Kluson ”Safe-T-Post” stämskruvar med hål nerför axlarna, är det en baggis att fästa strängarna om man kapar dom till rätt längd först. Sätt fast strängen i stallet och dra den till stämskruven. (Om det gäller en Strata med svaj, se till att bollen har hamnat i rätt läge i svajblocket.) Addera avståndet mellan tre stämskruvar och klippa där. Stoppa änden ner i hålet och böj ner den 90 grader, linda runt en eller två gånger och dra upp resten med stämskruven. För att undvika för brant vinkel ner över sadeln brukar jag klippa låga E och A-strängarna lite kortare - två och en halv ”stämskruvsavstånd” förbi axeln på A och två på låg E.

På vissa gitarrer får man kompensera för korta (eller långa) stämskruvsaxlar genom att ta färre eller flera strängvarv runt dom, men som tumregel försöker jag att ha minst ett och ett halvt varv och max två-tre varv runt axlarna. Strängarna bör lindas neråt på axlarna. Ibland kan det dock vara vettigt att linda 6:e strängen på en Strata eller Tele uppåt på axeln, för att minska vinkeln över sadeln.

Till top


NYLONSTRÄNGAR

Jag har klagat förr i denna kolumn över antalet gitarrer som har kommit in till min verkstad för reparation där det har tagit mig 20 - 25 minuter enbart att ta bort strängarna.

Av någon konstig anledning är detta fenomen synnerligen vanligt på nylonsträngade instrument. De allra flesta jag ser har femtielva strängvarv runt stämskruvsaxlarna och strängarna har stoppats genom hålen två eller fler gånger. Alldeles bortsett från irritationsmomentet det orsakar mig, orsakar det även gitarrernas ägare en hel del helt onödiga problem - instrumenten blir svårstämda, strängarna hakar upp sig när de går emot huvudet, och stämskruvsrullarna går sönder.

Nylonsträngar är lite krångligare att installera än stålsträngar men det är inte alls svårt. Då nylonsträngar är mycket mer flexibla och elastiska än stålsträngar är det ännu viktigare med så få varv som möjligt runt stämskruvsrullarna, för att underlätta stämningen och sörja för god stämningshållning. Det finns fler än ett sätt att fästa strängarna korrekt, men här tänker jag visa en metod som har funkat bra för mig de sista 35 åren.

Vi börjar vid stallet, såklart. Strängen stoppas genom hålet och dras tillbaka och under sig själv;


Den lindas sedan under sig själv en eller två gånger till.Det är viktigt att strängänden hamnar på bakkanten av stallet, så att den trycks emot det och låses fast. Överflödig sträng kan klippas bort senare när strängen har fästs vid stämskruven.

Med hålet i stämskruven parallelt med huvudet stoppas strängen genom;


Strängen dras tajt och tas tiillbaks under sig själv. Hålla strängändan spänd och stämma upp strängen så att den låses mot sig själv i kanten av stämskruvshåletKlipp sedan bort de överflödiga strängbitarna i varje ände. (Lämnar man strängarna oklippta kan de vibrera mot locket och huvudet, och orsaka störande oljud.)

Som synes är det ett minimalt antal varv runt stämskruvsrullarna, vilket underlättar stämningen väsentligt och minimerar den tiden det tar för strängarna att sträcka in sig. Det är i och för sig fullt normalt att nya nylonsträngar kan ta flera dagar att sätta sig och sträckas in. Erfarna gitarrister byter därför alltid strängarna på en nylonsträngad gitarr minst ett par dagar innan ett gig, aldrig samma dag.

© Paul Guy 2001 - 2006

Till top

Åter till Handbok