TRUE  12-Tone Equal Temperament

Denna hals är konstruerad för att återge den 12-tons liksvävande skalan med en exakthet som aldrig förr uppnåtts i gitarrens historia.

En True Temperament 12-Tone Equal Temperament-hals stämmer som den traditionella gitarren är tänkt att stämma, dvs enligt den matematiska formeln - fast rätt. Som alla TT-halsar stämmer den jämt och precist över hela registret. Öppna strängar kan blandas med toner högt uppe på halsen, ända upp till högsta bandet.

Korrekta och inkorrekta stämmetoder