Intonering

av Paul Guy

Intoneringens mål är att få gitarren att "stämma i banden", så att intervallerna mellan de lösa strängarnas toner och tonerna på 12:e bandet är rena oktaver.

Övre sadeln, halsen (stödstången) och stränghöjden borde vara justerade som man vill ha dom innan man börjar intonera, då alla dessa faktorer påverkar intoneringen i någon grad. Första steget är att byta till pinfärska strängar. Gamla strängar är ofta ojämt slitna och kan vara förrädiska att försöka intonera. Eftersom nya strängar tar ett tag att "sätta sig" är det lika bra att vänta 24 timmar innan man ger sig på finintoneringen. (Det gör inget om du inte kan hålla dig från att spela på instrumentet under tiden, då det hjälper strängarna att sätta sig.)

Nå, när strängarna har suttit på någon dag kan man ta fram verktygslådan. För de flesta gitarrer behövs inte mer än en skruvmejsel eller nyckel av rätt storlek för sadlarnas längdjusteringsskruvar, en bra stämapparat och lite tålamod. Försök inte intonera för örat ­ om du inte har perfekt gehör! (Du blir garanterad vansinnig.) Stämma alla sex strängar noggrant efter stämapparaten - och kolla deras stämning fortlöpande under hela proceduren. Gitarren ska hållas i spelposition ­ stämningen påverkas märkbart av bl a tyngdkraften, om instrumentet ligger på rygg.

Försök att intonera anslaget (om nu din stämapparat klarar av att läsa anslaget), och inte utklingningsfasen av tonerna . Spela varje enskild ton flera gånger, med ett ganska bestämt anslag, tills du är säker på vad mätaren visar. Lyft gärna på fingret och ta om tonen några gånger när du kollar oktaven också. Om du tycker att stämapparaten svarar dåligt kan du prova en annan mik på guran, och/eller att skruva ner tonkontrollen.

Jämför den lösa strängens ton med tonen på 12:e band. (Alternativt kan man använda 12:e bands flageoletten istället för den lösa tonen.) Stämapparatens nål bör ge exakt samma utslag (eller stroben stå stilla). Om den inte gör det, och 12:e bands ton är för låg, är stränglängden lite för långt och sadeln måste justeras närmare halsen. Om 12:e bands ton är för hög är stränglängden lite för kort och sadeln måste justeras bort från halsen. Stäm om strängen och jämför igen. Upprepa denna procedur tills det blir rätt, och fortsätta sedan med nästa sträng, o s v. Låt strängarna sitta ytterligare en dag och sedan upprepa hela proceduren.

©Paul Guy 2006