Meantone Blues

Ta med rena terser i dina ackord!

Denna hals må se ut som någonting ur The Twilight Zone, men du anar inte hur snygga - eller hur elaka! - gitarrackord kan låta tills du har hört denna temperatur.

För den äventyrslystna gitarristen har vi Meantone Blues, en gitarranpassad variant av den s k medeltonstemperatur som var standard från ca 1500- fram till 17/1800 talet. (W.A. Mozart, t ex, skrev sin musik i "Extended Meantone Intonation".)

I medeltonstemperatur år de stora terserna helt rena och mollterserna nästan helt rena. En generell regel är att ju hårdare man renstämmer vissa ackord, desto färre spelbara andra tonarter får man kvar, om man inte vill tillsätta fler tonsteg än de tolv "vanliga" man har. På grund av den hårda renstämningen beträffande terserna har det varit tvunget att klämma in två extra band på Meantone Blues-halsen för att även kunna få bla F# och G# dur renstämt.


Bandens mycket yviga utseende beror på att täcka in det mesta möjliga intervaller som kan behövas på minsta antal band. Det finns gamla bevarade kyrkorglar stämda i medelton med upp till femton toner i oktaven. Där har man på tre ställen i oktaven brutit dom svarta tangenterna i två, liksom ett trappsteg för att utöka antalet spelbara tonarter, dessa låter tungt kan jag lova i power chords med naturlig ren ters, precis som Meantone Blues.

Prova denna genom din Marshall med allt på 11!
Denna temperatur kommer att ändra din uppfattning om vad “Power Chord” betyder för all framtid - att kunna ha med den rena tersen tillsammans med grundtonen och kvinten ger ett otroligt maffigt ljud! Öppna ackord, barréackord, ackord långt uppe på brädan bortom 12:e bandet - det påminner om en kör som sjunger, eller en stor stråksektion. Såklart finns det ett pris för att all denna vackra harmoni - man måste vänja sig med dessa två extra band.

Meantone Blues är inte tänkt för användning tillsammans med instrument i andra temperaturer.

Hur stämmer man denna temperatur?

Patent Pending