Die Wohltemperirte Gitarre / Thidell Formula 1
Teknisk beskrivning

av Anders Thidell

Wohltemperirte är ursprungligen konstruerad på ett klaviatur med hänsyn till denna. Formula 1 är konstruerad på gitarr med 100% hänsyn till gitarristens huvudsakliga domäner.

Om vi lyssnar på dom stora terserna märker vi på Wohl att stor hänsyn tagits för F, C, och viss mån G, vilket innebär en förskjutning av tonstrukturen som lämpar sig bra för klaviatur vad gäller durtonarter, med tanke på att F ligger som barre grepp på gitarr men på vita tangenter på klaviatur. Emellertid är denna nu en smula modifierad för att passa tillämpningen på gitarr bättre. Molltonarter som ex E, F#, Ab, A, B, D, klingar här bättre än normal liksvävande. Durtonarter som klingar bättre är F, G, Bb, C, D.

Formula 1 tar inte tonarten F som durfavorit utan behåller den liksvävande beträffande tersen till A däremot är kvintsprånget till C helt ren. Tonfördelningen i detta fall förbättrar durtonarter som E, F#, G, A, B, C, D. Molltonarter som är bättre är E, F#, Ab, A, B, Eb.

En sak som dock är väldigt snarlik mellan dessa är de öppna strängarnas offsets. (Cent siffror är angivna i avikelser ifrån liksvävande temperatur.)

Die Wohltemperirte Gitarre:

E A D G B E
-2 0 +2 +3,9 0 -2


Thidell Formula 1:

E A D G B E
-2 0 +2 +4 -1 -1


Vi kan notera att att en oktavsträckning föreligger i Formula1 gällande ton E. En av anledningarna till detta är att skapa ett bättre kvint intervall till ton A.

Den generella öppna kvartstegringen är bla till för att subtilt knuffa upp tonhöjden för D och G så att dom stora ters intervallen mellan D - F# resp G - B blir större samt moll intervallet till ton E blir mindre. Detta skapar renare terser i förhållande till naturtonserien.


Kromatisk genomgång Wohltemperirte:

EFF#GAbABbBCC#DEb
-2 +7,8 -1,4 +3,9 +0,2 0 +3,9 0 +5,9 +1,4 +2 +0,6
(+2) (+3,9) (+3,9) (+3,9)

Siffror inom parentes är orginalsiffror (Bach/Lehman), motsvarande i övre raden är modifierade för gitarr. F# är nertaget för att få D dur bra. G# nertaget för att få E dur acceptabelt. C# nertaget för att få A dur acceptabelt. Eb nertaget för att få B dur acceptabelt. Gemensamt för dessa är att de är vanligt förekommande gitarr tonarter.


Kromatisk genomgång Thidell Formula 1:

E F F# G Ab A Bb B C C# D Eb
-2 0 -4 +4 -4 0 -4 -1 +2 -4 +2 -4

Vi kan studera ovanstående kromatik och konstatera att denna innehåller 7 st renare kvinter än liksvävande temperatur. Om vi adderar dessa highlights med motsvarande fördelar i moll resp dur får vi fram siffran 20. Motsvarande highligts i Wohl blir 15.

Gemensamt för resterande tonarter i både Wohl och Formula 1 är att dessa klingar med affekt inom ramen för örats acceptans.

©Anders Thidell/True Temperament AB, 2006