Thidell Formula 1™

Gitarristen och uppfinnaren Anders Thidell tog till vara all den erfarenhet och alla de kunskaper han hade samlat ihop i över 15 år av experimentation och utveckling, för att konstruera denna temperatur specifikt för gitarren.


Om du spelar mest i "gitarrtonarter" är Thidell Formula 1 konstruerad specifikt för dig. Durtonarterna i Formula 1 som klingar närmare naturtonerna är: E, F#, G, A, B, C, D. Molltonarterna som klingar närmare naturtonerna är: E, F#, G#, A, B, Eb. Hänsyn har tagits till alla vanliga öppna och barrégrepp.

Gemensamt för resterande tonarter i Formula 1 är att dessa klingar inom ramen för örats tolerans. Med detta menas att ingenting låter surt ­ men att det skapas intressanta, subtila klangfärger som kryddar harmonin på ett mycket effektfullt sätt. Detta gäller i olika grad för alla tonarterna, och är ett värdefullt komplement till att uttrycka känslor i musiken.

Se: Teknisk beskrivning om hur denna temperatur är konstruerad.

Hur stämmer man denna temperatur?

Patent Pending