Vanliga frågor

 • Måste jag använda särskilda strängar?
 • Men om jag vill använda en spunnen 3:a?
 • Kan jag stämma ner ett halvsteg?
 • Hur stämmer man dessa olika temperaturer?
 • Hur intonerar man dessa halsar?
 • Vad gör man när banden behöver slipas?
 • Vad gör man när banden behöver bytas?
 • Vad är skillnaden mellan vältempererad och liksvävande?
 • Vad är skillnaden mellan Die Wohltemperirte Gitarre och Thidell Formula 1?
 • Vad betyder TT när man spelar med andra gitarrister, bas, piano?
 • Vad är Meantone Blues för något?
 • Finns True Temperament för akustiska och basgitarrer?
 • Måste jag använda särskilda strängar?
  TT-halsarna är optimerade för standard "roundwound" strängset med ospunnen 3:e (G) sträng, från 0,009" - 0,046" till 0,011" - 0,050". Att använda en spunnen 3:e sträng på en TT-hals avsedd för ospunnen 3:e fungerar INTE. Flatspunna strängar intonerar inte heller 100% på en TT-hals avsedd för "roundwounds".

  tillbaka till topp

  Men om jag vill använda en spunnen 3:a?
  Vi kommer att utöka vårt sortiment så småningom med halsar specifikt framtagna för tjockare strängar, och för spunnen 3:e sträng. Versioner för flatspunna strängar kommer att tas fram om efterfrågan finns.

  tillbaka till topp

  Kan jag stämma ner ett halvsteg?
  Det går att stämma ner och laborera med andra strängtjocklekar inom rimliga gränser. Var gränsen går är upp till var och en att bedöma. Men generellt så funkar 009 set upp till 011 samt en marginal på en halvton i öppen stämning, Vi kommer att ta fram halsar specifikt för "low tunings" och barytongitarrer om efterfrågan finns.

  tillbaka till topp

  Hur stämmer man dessa olika temperaturer?
  Vad gäller den liksvävande, på precis samma sätt som du borde stämma nu. (Eller efter en vanlig stämapparat.) För en djupdykning i konsten att stämma den liksvävande gitarren, gå hit:
  Stämningsmetoder

  5 - 5 - 5 - 4 - 5 - bandsmetoden, eller oktavstämning, fungerar med alla dessa temperaturer. Likaså "samma ton på varje sträng"-metoden.

  Om man stämmer Wohltemperirte, Formula 1 eller Meantone Blues på gehör bör man alltid ta ett A som referenston om man stämmer till ett annat instrument. Tips: A-strängens 5:e bandsflageolett, och tunna E-strängens 5:e band, ska båda vara 440Hz (eller 442Hz, t ex, om ditt band kör med det).

  Vanliga kromatiska stämapparater kan inte användas för att stämma de öppna strängarna (med undantag för A-strängen) på Wohltemperirte, Formula 1 och Meantone Blues, då de öppna E, D, G, B och E-strängarna är inte stämda i liksvävande intervaller i dessa temperaturer. Men de fungerar utmärkt om man använder dom för att stämma tonen A på varje sträng, i valfri position (5:e eller 17:e bandet på E-strängarna - öppen eller 12:e band på A-strängen - 7:e eller 19:e band på D - 2:a eller 14;e band på G, 10:e eller 22:a på B).

  Specifika instruktioner för stämning av Die Wohltemperirte Gitarre, Thidell Formula 1 och Meantone Blues, med "offsets" för programmerbara stämapparater, finns här:

  Die Wohltemperirte Gitarrre

  Thidell Formula 1

  Meantone Blues

  tillbaka till topp

  Hur intonerar man dessa halsar?
  På precis samma sätt som en vanlig hals med raka band - genom att justera stallsadlarna så att 12:e bandstonerna klingar exakt en oktav högre än de öppna strängarna.

  För tips om intonering se hit:
  Intonering

  tillbaka till topp

  Vad gör man när banden behöver slipas?
  Planslipning av banden går till på exakt samma sätt som med vanliga band. Avrundningen tar betydligt längre tid än med vanliga band, men en duktig gitarrtekniker borde kunna klara av jobbet - det kommer dock att kosta betydligt mer än en vanlig bandslip! Vi kommer att sälja några enkla och prisvärda verktyg som gör jobbet praktiskt taget lika enkelt som en vanlig bandslip. Om du inte kan hitta en gitarrmek som är villig att ta jobbet, kan du skicka halsen till oss.

  tillbaka till topp

  Vad gör man när banden behöver bytas?
  Ombandning av en True Temperament hals kräver betydligt mer tålamod än en vanlig ombandning, men går till på samma sätt. Vi kan leverera ett helt set nya band, med instruktioner och tips, och vi kommer att sälja en speciell "sko" som passar Stewart MacDonald Guitar Shop Supply bandpressar. (Vi kommer även att sälja individuella band för reparationer.) Eller du kan skicka halsen till oss för ombandning.

  tillbaka till topp

  Vad är skillnaden mellan vältempererad och liksvävande?
  Den liksvävande varianten fungerar som gitarren från början är tänkt att klinga, dvs enligt den matematiska formeln - fast rätt. Men den liksvävande skalan är inte den enda typen som går att spela på, det finns genom historien dokumenterat hundratals. På många keyboards och software program är många åtkomliga men tyvärr är det inte så vanligt att dom används. Många är så kallade vältempereringar där man favoriserar vissa utvalda tonarter olika hårt. Med detta menas, att intervaller i dessa tonarterna klingar närmare naturtonsraden än den strikt matematiska formeln medger, till kostnad av att renheten i sällan använda tonarter offras en smula.

  En generell regel är att ju hårdare man renstämmer vissa ackord, desto färre spelbara andra tonarter får man kvar, om man inte vill tillsätta fler tonsteg än de 12 "vanliga" man har. I bra vältempererade system ska alla tonarterna vara spelbara, och ha en bra balans sinsemellan.

  I den liksvävande skalan är alla halvtonssteg likvärdiga, vilket ger samma balans av intervaller i alla tonarter. Därför låter alla tonarterna likadana. Vältempererade halvtonssteg är inte reguljära och därför har varje tonart sin egen unik balans av intervaller. Detta medför att varje tonart har en egen karaktär eller "färg" - vissa låter glada eller lekfulla, medan andra låter vemodiga eller tunga. Dessa "tonartsfärger" ansågs som en viktig beståndsdel av det musikaliska uttrycket innan den liksvävande skalans inmarsch på 1850-talet. J.S. Bach, t ex, var en baddare på att välja tonart efter den sinnesstämning han ville frambringa. Se: Key Colours

  tillbaka till topp

  Vad är skillnaden mellan Die Wohltemperirte Gitarre och Thidell Formula 1?
  Die Wohltemperirte Gitarre och Thidell Formula 1 är båda s k "vältempereringar". Den förstnämnda är adapterad från J.S. Bachs cembalostämning för "Das Wohltemperirte Clavier" (i tolkning av Dr. Bradley Lehman - se www.larips.com). Thidell Formula 1 bygger på samma principerna men är anpassad till gitarrens unika förutsättningar.

  Skillnaden mellan Die Wohltemperirte Gitarre och Thidell F1 är balansen mellan olika intervall. Durtonarter i Wohl som klingar närmare naturtonerna är tex: F, G, Bb, C, D. Molltonarter: E, F#, Ab, A, B, D.

  För Thidell F1 gäller motsvarande;
  Durtonarter: E, F#, G, A, B, C, D.
  Molltonarter: E, F#, Ab, A, B, Eb.

  Anledning till att fördelningen mellan dessa är på detta sätt, är att Wohl ursprungligen är konstruerad för klaviatur, medan Thidell F1 är uteslutande konstruerad för gitarr.

  För en mer ingående beskrivning av hur dessa temperaturer är uppbyggda, se här:
  Tekniskt beskrivning

  tillbaka till topp

  Vad betyder TT när man spelar med andra gitarrister, bas, piano?
  Vår 12-tons liksvävande varianter stämmer avsevärt bättre mot klaviaturinstrument än vanliga gitarrer gör. Mot vanliga gitarrer kan den framhäva stämningsbristerna hos dem - de bristerna som TT-halsar konstruerades för att eliminera. Effekten är dock sällan störande, utan upplevs mer som ett slags "chorus".

  Våra vältempererade varianter går utmärkt att använda med "vanliga" instrument, avikelserna från liksvävande på dessa är inte så stora att det normalt skapar dissonans. Det får istället en unik karaktär som inte låter fel, utom t o m berikar det musikaliska samspelet. Man kan uttrycka det som olika dialekter för dom olika temperaturerna.

  Meantone Blues är ett specialfall och är inte konstruerad för användning tillsammans med instrument i andra temperaturer.

  tillbaka till topp

  Vad är Meantone Blues för något?
  Meantone Blues är en uppdaterad version av den s k medeltonstemperatur som var standard från ca 1500- fram till 17/1800 talet. I medeltonstemperatur år de stora terserna helt rena och mollterserna nästan helt rena.

  På grund av den hårda renstämningen beträffande terserna har det varit tvunget att klämma in 2 extra band för att även kunna få bla F# och G# dur renstämt. Bandens mycket yviga utseende beror på att täcka in det mesta möjliga intervaller som kan behövas på minsta antal band. Det finns to,m gamla bevarade kyrkorglar stämda i medelton med upp till 15 toner i oktaven. Där har man på 3 ställen i oktaven brutit dom svarta tangenterna i 2, liksom ett trappsteg för att utöka antalet spelbara tonarter, dessa låter tungt kan jag lova i power chords med naturlig ren ters, precis som Meantone Blues. Dilemmat med Meantone är att man måste vänja sig med dessa 2 extra band. Vad gäller dom andra varianterna så är det bara att spela på som vanligt.

  tillbaka till topp

  Finns True Temperament för akustiska och basgitarrer?
  Vi jobbar på greppbrädor för nylonsträngade gitarrer (650mm mensur) just nu, och versioner för stålsträngade akustiska gitarrer kommer näst på listan. Vi planerar också att ta fram halsar till elbasar (34" mensur) så snart vi hinner.

  tillbaka till topp